Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

§1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest uzupełnieniem  REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO Stowarzyszenia Świeckich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo MISEVI Polska z dnia 10.08.2017 roku.
 2. Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem http://www.misevi.pl/.
 3. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu. Usługodawca nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

 

§2
POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisów jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług zamieszczonych w Serwisie (np. przesłanie formularza z zapytaniem, przekazanie darowizny, etc.).

 

§3
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 3. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.
 4. Dane, które są zbierane podczas korespondencji między Użytkownikami, a Serwisem są wykorzystane jedynie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkowników.
 5. Dane, które są zbierane podczas przekazywania darowizny na rzecz Stowarzyszenia są wykorzystane jedynie w celu przesłania wiadomości mailowej dotyczącej jej przekazania i będącej formą podziękowań.

 

§4
INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
 2. Usługodawca wykorzystuje cookies również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 3. W ramach wykorzystywania cookies Usługodawca gromadzi informacje anonimowe  i niepozwalające na identyfikację Użytkownika, takie jak:
  • lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
  • IP urządzenia dostępowego,
  • nazwy hostów,
  • szybkość połączenia,
  • czas spędzony w Serwisie,
  • rodzaj przeglądarki oraz jej język,
  • sposób wejścia na stronę Serwisu i jej wyświetlania,
  • odwiedzane podstrony Serwisu.
 4. Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem cookies innym podmiotom.
 5. Usługodawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: Warunki korzystania z Google Analytics, który można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.
 6. Więcej o plikach cookies i sposobie ich funkcjonowania można przeczytać pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/.  

 

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.
 2. Usługodawca ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Usługodawcę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu mogą się skontaktować z Usługodawcą pod adresem: kontakt@misevi.pl.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).