Projekt M3

PROJEKT M3

Młodzi – Misje – Madagaskar 

Docelowym miejscem realizacji projektu jest – położony na południu Madagaskaru – Fort Dauphin. Pomoc niesiona przez MISEVI Polska polega przede wszystkim na wspieraniu placówek: edukacyjnej (szkoły prowadzonej przez Księży Misjonarzy) i medycznej (ambulatorium Sióstr Miłosierdzia). Działania projektu skierowane są głównie do dzieci, osób chorych oraz najbardziej potrzebujących.

WSPARCIE EDUKACYJNE

Realizowane jest w wielu wymiarach, a każdy z nich dostosowany został do aktualnych potrzeb uczniów i nauczycieli. Jednym z najważniejszych obszarów pomocy jest szkolna stołówka i wsparcie jej funkcjonowania – zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Dbamy o ciągłość jej pracy, o to, by uczniowie mogli zjeść przynajmniej jeden posiłek w ciągu dnia.

Starając się zapewnić najmłodszym jak najlepsze warunki, wspieramy finansowo remont stołówki i modernizację szkoły, która, ze względu na coraz większą liczbę uczniów, jest aktualnie powiększana.

W czasie malgaskiej przerwy wakacyjnej, dla najbiedniejszych dzieci z okolicznych wiosek, organizujemy półkolonie, podczas których mogą otrzymać śniadanie i obiad –  często jedyne posiłki w ciągu dnia. Prowadzimy zajęcia edukacyjno-animacyjne, w trakcie których dzieci mają okazję do nadrobienia szkolne zaległości, nauki tego, jak dbać o swoje zdrowie, higienę, ale także spędzenia radośnie wolnego czasu.

szkoła_ikona
0
Dzieci objętych pomocą
0
Wolontariuszy jadących w tym roku
medik_icon

MEDYCZNA CZĘŚĆ PROJEKTU

Realizowana jest przez cały rok – polega głównie na wspieraniu pracy ambulatorium prowadzonego przez Siostry Szarytki, w którym wysyłani przez MISEVI wolontariusze: lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, pomagają w wykonywaniu czynności medycznych. Do ich zadań należą również profilaktyka zdrowotna, rehabilitacja pacjentów, kontakt z tamtejszym personelem medycznym i podnoszenie jego kompetencji poprzez organizację szkoleń.

Ambulatorium powstało przede wszystkim z myślą o osobach, których nie stać na – płatną na Madagaskarze – opiekę medyczną.

Od 2017 roku uruchomiony został także dodatkowy projekt medyczny, mający na celu stworzenie punktu medycznego dla kobiet w ciąży. Polskie położne, współpracując z malgaskim personelem, uczestniczą w programie wymiany doświadczeń związanych z opieką prenatalną i okołoporodową.

Chcemy, by nowo powstała placówka zapewniała kobietom jak najlepsze standardy porodowe, profesjonalną pomoc medyczną oraz edukację z zakresu fizjologii ciąży, porodu i połogu. W ramach pracy punktu medycznego planowane jest również wdrożenie programu dożywiania dla kobiet i dzieci z najuboższych środowisk.